30 June 2013

zichtrekening debetrente

Hoe kan je in 's hemelsnaam verantwoorden dat de debetrent bijna 100 maal (of oneindig maal in het slechtste geval) de interest is?
Vanaf 14-05-2013 zijn de volgende rentevoeten van toepassing
op uw Girorekening :
Creditrente :
     Saldo tussen 0 en 2.500 euro 0,00 % op jaarbasis
     Gedeelte van saldo vanaf 2.500 euro 0,10 % op jaarbasis
Debetrente : 9,15 % op jaarbasis

No comments: