30 June 2013

zichtrekening debetrente

Hoe kan je in 's hemelsnaam verantwoorden dat de debetrent bijna 100 maal (of oneindig maal in het slechtste geval) de interest is?
Vanaf 14-05-2013 zijn de volgende rentevoeten van toepassing
op uw Girorekening :
Creditrente :
     Saldo tussen 0 en 2.500 euro 0,00 % op jaarbasis
     Gedeelte van saldo vanaf 2.500 euro 0,10 % op jaarbasis
Debetrente : 9,15 % op jaarbasis

10 June 2013

They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety
Benjamin Franklin

6 June 2013

Fiddler on the road

Great documentary on Irelands traveling musicmen.

4 June 2013

Uitspraak Luz: Ik bedoel niemand in het origineel.