19 August 2018

Tijd gaat trager voor kleinere dieren

Wetenschappers hebben het gevoel voor tijd van soorten proberen meten via het vermogen het flikkeren van licht te onderscheiden.
Als een licht snel genoeg flikkert, zien wij het als een constante lichtbron.
Een vlieg blijft het flikkeren onderscheiden voor lichtbronnen die tot vier maal sneller flikkeren.
Zij kunnen dus meer gebeurtenissen onderscheiden en verwerken voor een zelfde tijdspanne dan wij.
Zij leven met andere woorden sneller, of de tijd gaat trager voor hen.
Er blijkt een rechtstreeks verband tussen het vermogen van een dier dit te doen en hun grootte.
Hoe groter het dier is, hoe sneller de tijd voor dat dier gaat.
Vaak leven kleinere dieren ook veel korter, maar zij compenseren dit door sneller te leven.
Ook naarmate dieren ouder worden, worden ze trager, of gaat de tijd met andere woorden sneller. Voor oudere mensen is een jaar zo voorbij, voor een kind duurt een woensdagmiddag met regen een eeuwigheid.
Time flies like an arrow.
Fruit flies like a banana.
    Groucho Marx
Meer...

4 August 2018

Trump campagne leider werkte in Oekraïne voor pro-Putin partij

Het onderzoek naar de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 toont dat Trump's campagneleider  Paul Manaford voor een pro-Russische partij werkte in Oekraïne. In de strijd in Oekraïne tussen Rusland en het westen (Europa) trekt het Trump kamp dus partij voor het Russische imperialisme en tegen het westen (Europa) en een onafhankelijk Oekraïne.
Meer...