19 June 2020

Evolutie corona besmettingen in België 1/3/2020-19/6/2020

Stijging van het aantal besmettingen (aantal nieuwe gevallen) in België (bron1 bron2). Huidige besmettingen veronderstelt dat een besmetting na 2 weken verdwijnt.  

Besmettingen ouder dan twee weken worden uit het totaal aantal besmettingen verwijderd.

6/3

Er is een tekort aan testmateriaal. Er wordt prioriteit gegeven aan de meest dringende stalen op basis van de klinische gegevens ingevuld op het aanvraagformulier. De reagentia die gebruikt worden bij tests op het coronavirus, worden ook gebruikt om andere virussen op te sporen.
Nieuwe werkwijze: Het afnemen van een test is niet meer nodig voor nauwe contacten van een bevestigd geval, die symptomen ontwikkelen (worden beschouwd als waarschijnlijke gevallen)

13/3 Corona wordt nu nationaal opgevolgd

18/6 Het aantal gekende zieken lijkt te stabiliseren tussen 1500 en 1600.

No comments: