17 February 2015

Designed to fail

Op kerstavond 1924 besloten de belangrijkste fabrikanten van gloeilampen, waaronder Philips en Osram,  een wereldwijd kartel op te richten, genaamd Phoebus. Naast het opdelen van de mondiale markt was de afspraak om de levensduur van gloeilampen te reduceren to 1000 uur, een groot verschil met het toen gangbare gemiddelde van 2500 uur. Het doel werd tegen 1940 gehaald. Daarvoor trachtte men steeds duurzamer gloeilampen te produceren. Zo brandt in de brandweerkazerne van het Californische Livermore een gloeilamp onafgebroken sinds 1901. Sinds het stadsbestuur bij het eeuwfeest in 2001 besloot om de lamp online te streamen overleefde de lamp al drie webcams.

Ondanks de ecologische beweging verbruikt Europa 50% meer natuurlijke hulpbronnen dan in de jaren 80. Duitsland alleen zou jaarlijks 100 miljard euro besparen als producten even lang zouden meegaan als toen.

Om van de verouderingseconomie af te raken bestudeert ondermeer Philips een verhuur en diensten model in plaats van een verkoop model, waar het bedrijf beloond wordt voor producten die langer meegaan.

Olivier Beys - Vlam, januari 2015

No comments: