3 May 2023

Lijst garages voor controle of installatie van de CNG tank van je auto

Om de 4-jaar moet de CNG tank van je auto door een erkende installateur gecontroleerd worden, voor je je wagen laat keuren. De link naar deze lijst op heel wat sites is verouderd, na de herorganisatie van de website van de FOD mobilitieit. Hier is een actuele referentie naar de pagina met de lijsten met erkende CNG en LPG installateurs die je tank kunnen controleren.

No comments: