24 October 2012


19 October 2012

Mass extinction events


Earth has undergone mass extinctions, during which more than 75% of existing species disappear, exactly five times in the past 540 million years.

 • Ordovician, 443 million years ago.
  86% of all species lost.
  Some possible causes: Waxing and waning ice ages; rise of the Appalachians affecting atmospheric and ocean chemistry.
 • Devonian, 359 million years ago.
  75% of all species lost.
  Some possible causes: Global cooling, followed by global warming, tied to new plants evolving and decrease in carbon dioxide; possibly meteor strikes as well. 
 • Permian, 251 million years ago. 96% of all species lost.
  Some possible causes: Siberian volcanoes; increased carbon dioxide levels; global warming; an asteroid or meteor strike. 
 • Triassic, 200 million years ago. Lasted 5 million years
  80% of all species lost.
  Possible cause: Volcanic activity caused by the breakup of the mega-continent Pangaea led to a rise in carbon dioxide levels and increased global temperatures.
 • Cretaceous, 65 million years ago.
  76% of species lost, including the dinosaurs.
  Possible causes: Asteroid strike in the Yucatan led to global cataclysm and rapid global cooling.

7 October 2012

DOEL 2

De lege zondagmiddag strompelt voort
alleen gelaten na 't gelui der klokken;
de luie netten hangen opgetrokken,
een zak vol wind, en niemand meer aan boord.

Het water moeizaam heeft het laatste woord
tegen de schoeiingsborden en de bokken;
een kleine rietgors ruist omhoog met snokken
als vastgebonden aan een iele koord.

Het dikke slib gedijt en ongestoord
waadt stroomopwaarts het riet met dichte rokken,
maar op de horizon groeien de dokken.
De laatste visser doet of hij niet hoort.
Anton Van Wilderode
Het fransche volk heeft altyd de andere natiën misacht en miskend; de opgeblazenheid is het kenmerk hunner inborst. Die ydele waen heeft hun zoo dikwyls verderfelyk geweest!
Hendrik Conscience - De Leeuw van Vlaanderen
De Leeuw Van Vlaanderen werd erg geapprecieerd door Leopold I, op zoek naar een natie die zich onderscheidde van Frankrijk.

Professors Marlies and Margriet Van Bael