12 February 2012

stiptheid nmbs 2011: 87% of 66%?


  • 87% van de treinen hebben een vertraging van minder dan 6 minuten.
  • tel je afgeschafte treinen mee dan kom je aan 85,5% van de treinen die stipt rijden
  • 84,6% van de reizigers zit op een trein met vertraging
    • aangezien er niemand op een afgeschafte trein zit moet je ook corrigeren voor afgeschafte treinen, passen we dezelfde verschilfactor toe dan zit 83,1% van de reizigers op een trein met vertraging
  • Ik heb voor een reis twee treinen nodig, dit betekent dat er voor een volledige reis dubbel zoveel vertragingen zijn, of dat 66,3% van de reizen stipt zijn.
  • Dit houdt geen rekening met stakingsdagen, waarvoor de beschikbaarheid van treinen verder naar beneden moet bijgesteld worden. In 2012 zijn er ondertussen op anderhalve maand drie stakingsdagen geweest (2 algemene stakingen en 1 staking van de treinbegeleiders in Brussel Zuid)