6 June 2020

noem 1 ding dat de kwaliteit van uw leven zou verbeteren

Een deftig leefloon en dat de dingen niet altijd weer vanzelf vuil worden.
Euridike De Beul

No comments: