28 March 2019

String F-Theorie heeft oplossingen die veel gemeen hebben met het universum

String theorie tracht deeltjes en krachten met in 10 dimensionele trillende strings te beschrijven. In de realiteit kennen we maar 4 dimensies: 4 voor de ruimte en 1 voor de tijd. Er wordt aangenomen dat we de andere 6 dimensies niet kunnen waarnemen.
String F-theorie veronderstelt dat de trillende strings sterk met elkaar interageren.
Alleen: de groep van oplossingen die grote overeenkomst vertoont met het universum is enorm groot. Interessant om nu in deze groep de best overeenkomende oplossingen te identificeren.
Meer...

No comments: