7 January 2015

likes 2014

Hilary Mantell - Wolf Hall
De kracht van een man ligt in het halflicht, in de halfgeziene beweging van zijn hand, de onpeilbare uitdrukking op zijn gezicht. Juist de afwezigheid van harde feiten maakt mensen bang: de leemte die je voorstelt, die ze volstorten met hun angsten, fantasieën en verlangens.
---
... en o, die regen ... die regen die op Engeland valt en het graan doet rotten, die dooft het licht in je ogen en de verlichting van de geest evengoed, want wie kan er nu logisch denken als Oxford één reusachtige modderpoel is en Cambridge stroomafwaarts wordt weggespoeld, en wie handhaaft de wet als rechters moeten zwemmen voor hun leven?
Josienne Clarke and Ben Walker – Nothing Can Bring Back The Hour
Seasick Steve - Man from another time
Terry Pratchett - Going Postal

No comments: